SOUTĚŽ - OBEC TVAROŽNÁ - 1288-2018

Vážení spoluobčané,

v příštím roce si naše obec připomene výročí 730 let od první písemné připomínky. Dle historických záznamů: „… král Václav II. daroval 30. května 1288 nejvyššímu písaři království českého Velislavovi za jeho věrné služby prostřední lán, náležející k vesnici Velatice … a též jistý porost … až k určeným hranicím, jež byly kdysi u jeho vsi Tvarožnice (Twarszowicz)“.

Na příští rok k této příležitosti připravujeme řadu kulturních a společenských akcí a aktivit. Dovolujeme si proto oslovit všechny spoluobčany ke spolupráci formou soutěže o vyhotovení loga k danému výročí. Logo může být použito na propagačních materiálech, webových stránkách, plakátech, tiskovinách a pro další potřeby obce. Účast v soutěži je zdarma, nebudou hrazeny ani žádné další výdaje a nároky v souvislosti s používáním loga. Vybrané logo může být ze strany obce upraveno a může být použito dle uvážení obce.

Návrhy prosím zasílejte na e-mail: obec@tvarozna.cz, mistostarosta@tvarozna.cz nebo je můžete doručit na Obecní úřad ve Tvarožné.

Termín pro zasílání návrhů je do 16. června 2017.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše náměty.