Ocenění obce Tvarožná v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova

V soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova získala obec Tvarožná ocenění 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii A - obnova památkově chráněných objektů a památek místního významu

- za příkladnou a citlivou obnovu exteriéru kulturní památky kostela svatého Mikuláše.

Děkujeme Římskokatolické farnosti Tvarožná, obcím farnosti a všem, kteří se na obnově kostela svatého Mikuláše jakýmkoliv způsobem podíleli.