Mezigenerační den – „Byla vojna, byla“

Domov pro seniory  Sokolnice p. o. ve spolupráci s Jihomoravským krajem, MPSV, Acaballado, Mohyla míru - Austerlitz o.p.s., městem Újezd u Brna, obcí Sokolnice a Rádiem Petrov pořádá v sobotu dne 16.9.2017 „Mezigenerační den“ za účelem setkávání všech generací a poznávání regionální kultury.

Při společném setkání proběhne soutěžní dopoledne pro děti, jejich rodiče a prarodiče se zaměřením na poznávání historie v našem regionu, a to zábavnou formou. Budou protkány společnými aktivitami s cílem nalezení ztraceného pokladu ruských kozáků z Bitvy tří císařů. Program soutěže začne od 10.00 hod na Mohyle míru prohlídkou expozice za účasti francouzských dragounů, kteří doprovodí rodiny s dětmi do zámeckého parku v Sokolnicích. Již cestou začnou soutěže na místě palpostů francouzského dělostřelectva u zámecké zdi poznáváním uniforem jednotlivých vojsk. Na louce u Zlatého potoka bude druhý soutěžní bod – střelba lukem na terč. Po přejití mostu přes Zlatý potok v altánu zámecké zahrady najdou děti třetí soutěžní bod – kde bude úkolem složení puzzlí památníku Mohyly míru. Následně soutěžící rodiny naleznou čtvrtý soutěžní bod – jehož cílem bude poznávání, co je to vojenská torna a co do ní patří. Pokračovat dále budou k Hájence, kde se nachází ve zdi originální dělová koule z bitvy a najdou zde také další, již páté stanoviště, kde bude úkolem hod do dálky dělovou koulí. Následuje v dalším soutěžním bodu číslo šest – hledání rozsypaných mincí v trávě zámeckého parku. Po najití minimálně pěti mincí získají soutěžící právo dojít k historickému vojenskému ležení, kde bude nalezena velká truhlice se zlatým kozáckým pokladem.

K vidění bude spousta atrakcí, jako polní vojenská kuchyně, polní lazaret, fotokoutek s vojákem a markytánkou, možnost vymalování dobových uniforem dle předloh, skákající hrad, kolotoč, projížďky na ponících ……….a spousta další zábavy.

Součástí dne bude ukázka výcviku jezdectva, napoleonských uniforem, vystoupení mužáckých souborů a také dobré občerstvení.

 

Na všechny se těší organizátoři.