Poklopy kanalizace - závady

Vodárenská akciová společnost žádá občany, aby upozornili na případné závady týkající se poklopů na šachtách splaškové kanalizace.
Klepající nebo propadlé poklopy nahlaste, prosím, na obecní úřad.