Kvačany

Kostol – Dlhá Lúka<br/>
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej<br/>
Kvačany – letecký záber<br/>
OBLAZY – mlyn<br/>
Pôvodná podoba kostola sv. Kataríny Alexandrijskej<br/>
Interiér kostola sv. Kataríny Alexandrijskej č. 10<br/>