Nejstarší dějiny obce

Nástroje kultury ze starší doby kamenné<br/>
Mladší a pozdní doba kamenná.<br/>
Kamenný sekeromlat<br/>
Starší doba bronzová.<br/>
Doba halštatská.<br/>
Doba římská.<br/>
Stříbrný denár<br/>
Bronzový sestertius<br/>
Obecní pečeť Tvarožné<br/>