Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování…

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních…

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování…

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systém shromažďování,…

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování…

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

o regulaci provozu výherních hracích přístrojů v obci

Více informací

Obecně závazná vyhláška 1/2009

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Tvarožná č. 2 / 1992 a stanovují se koeficienty pro výpočet daně z…

Více informací