Základní škola Tvarožná

příspěvková organizace

Mateřská škola TVAROŽNÁ

okres Brno-venkov,příspěvková organizace

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která ve svém územním obvodu provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tvarožná má 13 členů a je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO V (provádí zásahy převážně v katastru obce Tvarožná).