Členové zastupitelstva obce

Bajer Jiří předseda komise zemědělské a životního prostředí
Buchta Petr, Ing. starosta
Filip Pavel  
Filipec Milan  
Floriánová Věra, Mgr.  
Kaláb Rudolf  
Kocourek Jaromír  
Kopecký František předseda kontrolního výboru
Kousal Tomáš, Ing. předseda finančního výboru, člen rady
Kousalová Emilie  
Lichka Rudolf, MUDr. člen rady
Nečasová Hana, Bc. člen rady
Ryšavá Marie, Ing.  
Šimek Vilém, Ing. předseda komise stavební a dopravní
Šťastný Pavel místostarosta, předseda komise pro kulturu a sport

Usnesení zastupitelstva obce