Základní škola ve Tvarožné

Základní škola ve Tvarožné je v současné době málotřídní škola, ve které se učí přibližně 40–50 žáků 1. stupně, a to ve třech třídách. Některé ročníky jsou tedy spojené do jedné třídy, ale tato zdánlivá nevýhoda se při bližším pohledu mění ve výhodu, která žákům naší školy nabízí nadstandardní počet dětí ve třídě. Při nízkém počtu žáků se učitelka může individuálně věnovat každému z nich, což je ve větších školách při běžném počtu přes dvacet žáků takřka nemožné. Spojené třídy vedou děti také k samostatnosti a schopnosti spolupracovat, na což dbáme také v našem školním vzdělávacím programu. Je zřejmé, že škola nemá kapacitu na to, aby se stala úplnou základní školou se všemi devíti ročníky, ale může výborně sloužit k nastartování dětí k celoživotnímu vzdělávání, které se v současné době jeví jako naprosto nezbytné. 

Odkaz na webové stránky školy…