Tvaroženský zpravodaj

Odebíráte Tvaroženský zpravodaj?

Pokud ne, máte možnost přihlásit se k jeho odběru na Obecním úřadě.

Tvaroženský zpravodaj vychází 6× ročně a dostanete jej až do domu.

Roční příspěvek je 50 Kč.

Kontakt: tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz

nebo se můžete přihlásit i osobně v úředních hodinách.