Oblastní charita Rajhrad

děkuje všem dárcům za jejich ochotu a vstřícnost pomoci potřebným a nemocným lidem. V Tříkrálové sbírce 2018 v obci Tvarožná se vybralo 49 501,-Kč.