Obec Mokrá-Horákov - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu