Poplatek za komunální odpad na rok 2018

je splatný do 30.6.2018. V hotovosti na pokladně OÚ Tvarožná pondělí a středa 8-12 a 13-17 hodin, převodem na bankovní účet č. 6322641/0100, variabilní symbol je číslo popisné domu.

Částka poplatku – 550,-Kč / občan

slevu 100,-Kč mají děti do 15 let věku včetně (do ročníku 2003) – 450,-Kč

slevu 100,-Kč mají občané nad 70 let věku (od ročníku 1947) – 450,- Kč