Moštování ovoce

bude probíhat jen po telefonické domluvě s p. Kocourkem, tel. 724382973 nebo p. Daňkem, tel. 607787737.