2. veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Tvarožná a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

 

se uskuteční ve středu 19. září 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Tvarožné.

 

úřední deska_ návrh územního plánu