Tříkrálová sbírka

bude probíhat v sobotu 12. ledna 2019 po celý den. Všem dárcům předem děkujeme.