Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 28.08.2019 od 08:00 do 16:00 hodin.

Obec Část obce: Jiříkovice, Tvarožná

Vypnutá oblast:

Celý areál Rohlenka včetně ČS a LPG

a dále

odběratelská TS Tvarožná Rohlenka motorest č.9306

odběratelská TS Jiříkovice Rohlenka McDonald č.9305

Odběratelská TS Jiříkovice silo č.9307

Odběratelská TS Jiříkovice EDEN č.701554

Odběratelská TS Jiříkovice MADdiamond č.704349

Odběratelská TS Jiříkovice závlaha12 č.9309

Odběratelská TS Jiříkovice suška č.9308 -

Odběratelská TS Jiříkovice STK č.9408

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.