Přijď zasadit strom

Zveme všechny občany na výsadbu stromů u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce

Termín: neděle 17.11.2019 ve 13 hodin u Černého kříže za Masarykovou alejí

S sebou: rýč, lopatu, motyku 

Více informací: https://www.tvarozna.cz/obec/zelen-v-obci/vysadba-stromu-u-prilezitosti-30-vyroci-sametove-revoluce