POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

pro rok 2020
Částka poplatku – 550,-Kč / občan / rok
  • slevu 100,-Kč mají děti do 15 let věku včetně (do r. 2005) – 450,-Kč
  • slevu 100,-Kč mají občané nad 70 let věku (od r. 1949) – 450,- Kč
  • osvobozeny jsou děti do 5 let věku (do r. 2015)
Poplatek za psa činí 150,- Kč/ pes /rok
Poplatky jsou splatné do 31.5.2020 a to přednostně  bankovním převodem na účet číslo 6322641/0100, variabilní symbol je číslo popisné domu nebo v hotovosti na pokladně OÚ Tvarožná.