Protipovodňová opatření obce Tvarožná

V letech 2019 - 2020 probíhá realizace projektu Protipovodňová opatření obce Tvarožná.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Součásti projektu (upraveno dle skutečných nákladů):

- bezdrátový rozhlas (1.313.697,- Kč)
- digitální povodňový plán (139.150,- Kč)
- projekt, administrace, propagace (110.900,- Kč)

Celkem 1.563.747,- Kč
Z toho dotace (70%) 1.094.622,90 Kč