Šprýmiáda Tvarožná

Skauti Tvarožná  a mládež tvaroženské farnosti

zvou všechny děti na 21. ročník Šprýmiády, která se koná v sobotu 16. září na kopci Santon u Tvarožné. V 8 hodin mše svatá u kaple na Santonu, v 9 hodin zahájení Veselého závodu na louce za fotbalovým hřištěm. Program je připraven pro děti již od tří let. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení zdarma po celý den.