Tělovýchovná jednota SOKOL

Tělovýchovná jednota SOKOL Tvarožná navazuje na tradice tělocvičné jednoty Sokol založené ve Tvarožné v roce 1910. Téměř století je dlouhá doba na to, aby vše fungovalo soustavně a bez problémů. Historické události procházely i Tvarožnou a činnost zájmových spolků byla vždy jejich odrazem. Pro nás je však důležité, že do dnešního dne přetrvala tato organizace s potřebným sportovním zázemím i s dostatečným množstvím dobrovolných cvičitelů, funkcionářů a samozřejmě i cvičenců.

Ve spolupráci s obecním zastupitelstvem i vedením ZŠ se tělovýchovné jednotě daří udržovat v obci čilý sportovní život.

Dnes má TJ Sokol Tvarožná k dispozici velkou tělocvičnu ve víceúčelovém společenském domě KOSMÁK a travnaté fotbalové hřiště s potřebným technickým zázemím. V období od října do května se v tělocvičně sportuje denně od 16:00 do pozdních večerních hodin. Především k letním kulturním akcím a v zimě k bruslení bývá využívána také větší asfaltová plocha v přírodním amfiteátru u společenského domu. Všechny sportovní plochy využívají i ostatní spolky a organizace k pořádání různých sportovních a kulturních akcí. Budovu SD Kosmák, kterou TJ Sokol vlastní, se jí daří udržovat v dobrém stavu také díky vydatné finanční pomoci z obecní pokladny.

Oddíly TJ Sokol Tvarožná:

 • kopaná
 • oddíl sportu pro všechny (cvičení rodičů s dětmi, předškolní děti, žáci, žákyně, ženy)
 • stolní tenis
 • florbal
 • futsal
 • volejbal
 • košíková
 • aerobic

Téměř všechny oddíly se účastní pravidelných soutěží a turnajů.

TJ Sokol se samozřejmě aktivně podílí na organizování sportovních i kulturních akcí v obci.

Pravidelné sportovní akce pro děti a mládež jsou:

 • Místní přebor v lehké atletice (květen)
 • Tvaroženská olympiáda (srpen)
 • Předvánoční sportování (prosinec)

TJ Sokol Tvarožná pořádá i tyto kulturní akce:

 • Sokolský ples
 • Dětský maškarní ples
 • 3 předpouťové akce - koncert (některé hudební skupiny), posezení (při trampské či folkové hudbě) a pouťovou disco-zábavu.

Můžeme ovšem připočítat i nepravidelné kulturní akce: Ženáčské hody či Silvestrovskou zábavu, jejichž uskutečnění je podmíněno momentálním nadšením organizátorů a příznivou atmosférou v obci.

A co říci na závěr? Snad jen – SPORTU ZDAR!!!