Tělovýchovná jednota SOKOL

Tělovýchovná jednota SOKOL Tvarožná navazuje na tradice tělocvičné jednoty Sokol založené ve Tvarožné v roce 1910. Více jak století je dlouhá doba na to, aby vše fungovalo soustavně a bez problémů. Historické události procházely i Tvarožnou a činnost zájmových spolků byla vždy jejich odrazem. Pro nás je však důležité, že do dnešního dne přetrvala tato organizace s potřebným sportovním zázemím i s dostatečným množstvím dobrovolných cvičitelů, funkcionářů a samozřejmě i cvičenců.

Ve spolupráci s obecním zastupitelstvem i vedením ZŠ se tělovýchovné jednotě daří udržovat v obci čilý sportovní život.

Dnes vlastní TJ Sokol Tvarožná travnaté fotbalové hřiště pod Santonem s potřebným technickým zázemím a společenský dům KOSMÁK s velkou tělocvičnou – sálem. K pohybovým hrám a kondičnímu tréninku využívá však i přilehlé sportovní plochy v přírodním areálu, zpevněnou asfaltovou plochu a hřiště s umělým povrchem. Tyto prostory, které jsou ve vlastnictví obce, stejně jako budova opravené Sokolovny, bývají společně s budovou SD Kosmák využívány i jinými spolky a organizacemi k pořádání sportovních, kulturních i společenských akcí. V období od října do května se v tělocvičně sportuje denně od 16:00 hodin do pozdních večerních hodin, v dopoledních hodinách využívá tělocvičnu pro hodiny tělesné výchovy základní škola. Nutno říci, že budovu SD Kosmák i travnaté hřiště se tělovýchovné jednotě daří udržovat v dobrém stavu díky možnosti čerpání finančních prostředků z různých dotací, ale především díky vydatné finanční pomoci z obecní pokladny.

Oddíly TJ Sokol Tvarožná (aktuální nabídka se může lišit):

  • kopaná
  • kondiční cvičení (cvičení rodičů s dětmi, předškolní děti, žáci, žákyně, ženy)
  • stolní tenis
  • florbal
  • futsal
  • volejbal
  • badminton
  • košíková

Některé oddíly jsou zapsány v registrovaných soutěžích, ostatní měří svoji výkonnost v rámci  přátelských zápasů a  turnajů.

TJ Sokol se od svého vzniku aktivně podílí na organizování sportovních i kulturních akcí v obci. V průběhu času se samozřejmě typy akcí pořádaných pro veřejnost různě mění. K těm pravidelným, k nimž můžeme počítat atletické soutěže, veřejné cvičební hodiny a plesy můžeme připočítat nepravidelné soutěže a turnaje, sportovní dny, výstavy, hody, diskotéky, májové či silvestrovské zábavy, předpouťové kulturní akce, divadelní představení, přednášky či besedy a po dlouhá desetiletí i promítání filmů.  Počet a rozmanitost pořádaných akcí jsou ale vždy podmíněny nadšením aktivních organizátorů a příznivou atmosférou v obci.

A co říci na závěr? Snad jen – SPORTU ZDAR!!!

Výkonný výbor:

předsedkyně:
Ivona Šťastná

místopředsedové:
Jan Urbánek
Ing. Petr Kozák

členové:
Ing. František Fajstl
Adam Filipec
Tomáš Forman
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Ing. Jiří Liška
Ing. Antonín Neužil
MVDr. Jaroslav Ondráček
Lukáš Rafaj
Martin Rafaj
David Šír