Strategické dokumenty

Projekt „Vytvoření strategických dokumentů a zlepšení komunikace s občany v obcích Mikroregionu Roketnice“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009985 (byl spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.