Mateřská škola Tvarožná

Naše mateřská škola se nachází na okraji vesnice Tvarožná, což je vesnice asi 10 km od Brna. Je to obec, která má silně zakořeněné regionální tradice. Každoročně na podzim se zde odehrává rekonstrukce napoleonské bitvy. Toto téma se odráží i v našem třídním vzdělávacím programu. Mateřská škola zahájila provoz 1. 1. 1987. Budova MŠ se nachází ve velké zahradě plné ovocných stromů.
Dlouhodobým záměrem mateřské školy je, aby vychovávala samostatné a jedinečné bytosti, které budou schopny se prosadit v dalších letech svého vzdělávání.
Pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který dostal název „Hrajeme si a poznáváme svět, ve kterém žijeme“. Program je rozdělen do pěti tématických bloků, které se dotýkají nejen tradic, ale i běžného života dětí doma i v mateřské škole. Tyto tématické bloky jsou dále rozpracovány do několika dalších podtémat tak, abychom podle nich pracovali s dětmi celý školní rok. 

Odkaz na webové stránky mateřské školy: http://www.mstvarozna.cz/

 

 

 

Projekt Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v obci Tvarožná včetně výměny zdroje vytápění.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.