Územní plán obce

Územní plán obce Tvarožná byl schválen Zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2004.

Zhotovitelem je na základě zakázkového čísla 01-03-05 urbanisticko architektonická projekční kancelář Atelier URBI spol. s r. o.

Občanům je k nahlédnutí v úřední dny nebo na základě telefonické dohody na OÚ Tvarožná.
Koncem roku 2006 byla zadána změna územního plánu obce č. I.

Změna č. I byla veřejně projednána s občany 10. 12. 2007 a schválena Zastupitelstvem obce 19. 12. 2007.

Text územního plánu, změny

Výkresová část územního plánu je k nahlednutí přes banner MAPA OBCE na úvodní stránce.

V současné době se zpracovává nový územní plán obce.