Tradice bitvy u Slavkova

Počátky těchto tradic lze vystopovat již v letech bezprostředně po této historické události. Úcta k padlým vojákům a na následky bitvy zemřelým obyvatelům obcí a měst mezi Brnem a Slavkovem se stala součástí života lidí z této části Moravy.
Jako první se v této pietě výrazně angažoval katolický kněz a brněnský profesor P. Alois Slovák. Jeho iniciativa, korunovaná postavením Mohyly míru na bojišti z 2. 12. 1805 vešla do dějin.
Ve Slavkově byla zorganizována v roce 1931 Napoleonská výstava, následovaly Napoleonské hry v letech 1931 a 1935.
Vznikaly prvorepublikové spolky a společnosti a náplň jejich zaměření napovídalo jméno francouzského císaře Napoleona v jejich názvu. Napomáhala tomu jistě i politická orientace vzniklé samostatné republiky.
Tyto aktivity pokračovaly i po II. světové válce. Těžiště činnosti bylo u jednotlivců a více v oficiálních institucích.
Více aktivnějšího zájmu a snahy po utvoření zastřešujících organizací evidujeme na konci šedesátých let dvacátého století.
Povzbuzením byla i první návštěva Norberta Brassinna z belgického Waterloo v roce 1966. Jeho francouzská uniforma a deklarování mírového soužití národů mělo mělo velký ohlas a přivedlo k zájmu o toto období našich i světových dějin další zájemce.
Vznikaly spolky, kroužky a také kluby vojenské historie.
Tradice na Slavkovském bojišti a také v obci Tvarožná, která se stala centrem těchto setkání, zakládali místní zájemci o regionální historii, ale především členové klubů vojenské historie z Ostravy, Prahy, Brna a samozřejmě také jednotlivci z jiných míst zapsaných v tuzemské vojenské historii.Na počátku osmdesátých let přijeli na pozvání našich spolků poprvé i ctitelé vojenské historie z Lipska v tehdejší Německé demokratické republice.
Podrobnější informace naleznete hlavně ve stati Jana Špatného, zveřejněné ve sborníku „Napoleonské války a české země“ z roku 2001 a v knize „Tvarožná – 25 let tradic bitev pod Santonem z roku 2005“.

KHH Ostrava
Oficiálně prvními tedy byli přátelé z Ostravy. Klub vojenské historie Ostrava byl založen v roce 1974 při Městském muzeu Ostrava. U jeho počátků byli ing.Jiří Bednařík, Jiří Šťastný, Josef Smékal, František Mádr, Josef Měšťánek, A. Kirchner, Josef Olšar, K. Kocián a Václav Řeha. Jako další přibyl Přemysl Filip z Rožnova pod Radhoštěm.
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách KVH Ostrava – www.kvh-ostrava.wz.cz.

KVH Brno
V Brně byla řada zájemců o vojenskou historii. Rekrutovali se většinou z řad sběratelů různých militárií.
První oficiální organizace vznikla při Moravském muzeu v Brně 5. května 1976 pod názvem Historický klub.
Další etapou bylo založení Klubu vojenské historie při Základní organizaci Svazarmu národního podniku Zbrojovky Brno 13. února 1978.
Činnost úzce souvisela s prosincovými výročími bitvy tří císařů. Uniformami členů navázala na tradice I. pěšího pluku Kaiser.
Současná Československá společnost vojenské historie Brno sdružuje asi 100 členů. Je to především setnina granátníků v počtu 69 mužů, žen a dětí.
Dalšími členy jsou rakouští a ruští dělostřelci, husaři a francouzská pěchota.
Předsedou je Vlastimil Schildberger starší.
S ČSVH Brno úzce spolupracuje Brněnský městský střelecký sbor.Mnozí členové působí v obou subjektech. Brněnský městský střelecký sbor navázal na slavné tradice svých předchůdců a byl znovu založen 18. 6. 1993. Jeho předsedou je Vlastimil Schildberger mladší.

Akce v roce 2006
I. pěší pluk KAISER