Odhalení pamětní desky genmjr.prof.MUDr. Josefu Liškutínovi a křest knihy Františka Kopeckého