Znak a vlajka obce

Znak – na zeleném poli, které symbolizuje zemědělskou obec je umístěno stříbrné nářadí – vidle a kopáč, rovněž symbol toho, že Tvarožná byla vždy obcí převážně zemědělskou.

 

Vlajka – zelená barva (tři pruhy) symbolizuje zemědělství v obci. Dva bílé pruhy značí potok protékající obcí a dálkovou komunikaci Brno - Olomouc, která míjela obec původně na severní straně, od doby císařovny Marie Terezie (1740–1780) na jižní straně.

 

Listina udělení znaku a vlajky obci Tvarožná parlamentem ČR.

Listina udělení znaku a praporu obci Tvarožná parlamentem ČR.