Významné památky a krajinné prvky

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na kamenném odstupňovaném soklu ukončeném čtvercovou deskou, zdobeném…

Více informací
Blahákův kříž

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na čtvercové základně jednopatrová boží muka, členěná římsou. Nad…

Více informací
Boží Muka nad Hlinkami

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Kříž z černého leštěného mramoru na pískovcové základně a mramorovém…

Více informací
Černý kříž u Velatic

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na mramorové odstupňované základně s nápisem LP 1918 je umístěn…

Více informací
Daňkův kříž

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Diorama věnovala obci Tvarožná skupina Deutschmeister Schützenkorps z Vídně…

Více informací
Diorama bitvy u Slavkova

Vlastník: Michaela a Jiří Krškovi Popis objektu: Zachovalý objekt z konce 19. století s bohatě zdobenou fasádou.…

Více informací
Eliášův dům

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na severní straně kaple Panny Marie Sněžné na Santonu jsou umítěny mramorové…

Více informací
Galerie vojevůdců

Vlastník: Pavel Chlup Popis objektu: Zachovalý objekt typické venkovské zástavby 19. století ve velmi dobrém stavu,…

Více informací
Chlupův dům

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – mohutný jedinec rostoucí na návsi spolu…

Více informací
Jasan ztepilý na návsi

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Jeřáb břek (Sorbus torminalis) – mohutný jedinec asi 100 let starý vysazený…

Více informací
Jeřáb břek u Kosmákova kříže

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na kamenném složeném podstavci je vztyčen černý litinový kříž, ve spodní…

Více informací
Kalábův kříž

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Poutní kaple Panny Marie Sněžné postavená v roce 1832 na základech původní…

Více informací
Kaple Panny Marie Sněžné

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Kopie francouzského osmiliberního kanonu Gribeauval, použitého v bitvě…

Více informací
Kopie francouzského osmiliberního kanonu

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Dřevěný polychromovaný secesní kříž autora Matouše Plotěného…

Více informací
Kosmákův kříž

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pomník Václavu Kosmákovi vybudovaný v r. 1923. Pískovcová socha…

Více informací
Kosmákův pomník

Vlastník: Římskokatolická farnost Tvarožná Popis objektu:Novogotický farní kostel sv. Mikuláše byl vystavěn…

Více informací
Kostel sv. Mikuláše

Vlastník: Ing. Hana Foltýnová, Karla Skládaná, Jindřiška Titzová Popis objektu: Kruhová pec dochovaná…

Více informací
Kruhová pec

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na složeném soklu z vápence ukončeném čtvercovou deskou je vztyčen rovněž…

Více informací
Kříž na hřbitově

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Dle záznamů farní kroniky se železný kříž nacházel uprostřed…

Více informací
Kříž u kostela

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na místě vandaly zničeného kříže byl 16. října 2004 vysvěcen kříž…

Více informací
Kříž u polní cesty k lesu

Mapa umístění významných prvků přírody – soubor PDF

Více informací
Mapa umístění významných prvků přírody

Vlastník: Římskokatolická farnost Tvarožná Popis objektu: Náhrobek buditelského tvaroženského faráře je umístěný…

Více informací
Náhrobek Ignáce Vincence Majera

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pamětní deska z tmavého leštěného mramoru věnovaná památce příslušníků…

Více informací
Pamětní deska  padlým rudoarmějcům

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pamětní deska z leštěné žuly na betonovém soklu s nápisem NA PAMÁTKU…

Více informací
Pamětní deska civilním obětem bitvy u Slavkova

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pamětní deska označující významnou alej severně od obce. Alej, která…

Více informací
Pamětní deska Masarykovy aleje

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pamětní deska na rodném domě Julia Antoše, skvělého hudebníka…

Více informací
Pamětní deska na rodném domě Julia Antoše

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pamětní deska z leštěné žuly byla v roce 1945 umístěna v trávníku…

Více informací
Pamětní deska osvoboditelům obce

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pamětní deska připomínající tvaroženského rodáka pplk. Emila Kalába,…

Více informací
Pamětní deska pplk. Emila Kalába

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pamětní deska z leštěné žuly s bronzovým reliéfním portrétem, věnovaná…

Více informací
Pamětní deska Stanislavu Veselému

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na čtvercové základně jednopatrová stavba – tzv. poklona, členěná…

Více informací
Poklona pod Vinohrady

Vlastník: Miroslav Poláček Popis objektu: Zachovalý objekt typické venkovské zástavby 19. století ve velmi dobrém…

Více informací
Poláčkův dům

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pomník věnovaný francouzskému brigádnímu generálovi Jean Maria Melon Roger…

Více informací
Pomník generála Valhuberta

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Na betonové základně je vztyčen žulový pomník s vloženou deskou…

Více informací
Pomník nad společným hrobem ruských vojáků

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pískovcový pomník, znázorňující muže v uniformě, objímajícího plačící…

Více informací
Pomník padlým

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Drobný mramorový pomník ve tvaru stylizovaného kříže se stříškou…

Více informací
Pomník padlým v Bitvě tří císařů

Popis objektu: V kmeni uschlého akátového stromu, který byl ponechán stojící, byl vyřezán kříž. Dílo zhotovil…

Více informací
Rostlý kříž na Santonu

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Vrcholová skalnatá step na kulmských slepencích (výměra 0,39 ha) s výskytem…

Více informací
Santon

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Betonový funkcionalistický pomník na místě, kde 15. září 1928 zahynul při…

Více informací
Sofferův pomník

Vlastník: Nezjištěno Popis objektu: Litinová socha rakouského granátníka v nadživotní velikosti je jednou ze…

Více informací
Socha granátníka

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. od neznámého…

Více informací
Svatý Jan Nepomucký

Vlastník: Rodina Šírova Popis objektu: Původní formanská hospoda se zachovalou dispozicí, částečně i dochovalými…

Více informací
Šírova hospoda

Vlastník: Obec TvarožnáPopis objektu:Torzo barokního oltáře pocházející z původního tvaroženského kostela…

Více informací
Torzo oltáře původního kostela

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Kříž z bílého kamene vztyčený na složeném soklu shora ukončeném…

Více informací
Tužínův kříž

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Bronzové plastiky tří stylizovaných ženských postav na betonových soklech…

Více informací
Tvaroženské Venuše

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Zbytek ovocného sadu s křovinatým lemem (trnka pichlavá, růže trnitá,…

Více informací
U hrušek

Vlastník: Ing. Milan Sukeník Popis objektu: Původní dřevěný mlýn německého typu je doložen k roku 1870 ( I.…

Více informací
Větrný mlýn

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: Vysychavá stráň jižní expozice na geologickém podkladu kulmských slepenců…

Více informací
Vinohrady

Vlastník: Obec Tvarožná Popis objektu: VKP Santon (část vymezené lokality mimo území přírodní památky a partií,…

Více informací
VKP Santon – Hrubá skála

Vlastník: Obec TvarožnáPopis objektu: Nová vstupní brána na místní hřbitov byla zbudována podle původních plánů…

Více informací
Vstupní brána na hřbitov

Vlastník: Obec TvarožnáPopis objektu:Pozůstatky zákopů vybudovaných francouzskými vojáky při opevňování Santonu…

Více informací
Zbytky polního opevnění z bitvy u Slavkova