Naučná stezka bitvy tří císařů

Naučná stezka – BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ

Významnou turistickou oblastí jižní Moravy je chráněné území slavkovského bojiště, které se rozprostírá na ploše 120 km² mezi městy Brnem a Slavkovem.
Zde se 2. prosince 1805 střetla francouzská Velká armáda pod vedením samotného císaře Napoleona I. A spojenecká armáda pod velením vrchního velitele ruského maršála Kutuzova. U spojené rusko-rakouské armády byli rovněž přítomni ruský car Alexander I. A rakouský císař František I. Průběh bitvy i pohyby vojsk související s touto historickou událostí byly dostatečně popsány v mnoha odborných publikacích.
Naučná stezka slavkovským bojištěm byla vybudována v roce 2003 Obecně prospěšnou společností Mohyla míru-Austerlitz, sdružující obce a města tohoto území. Zavede Vás na pozorovací stanoviště, připomínající významná místa tehdejšího bojiště. Připomene Vám průběh bitvy i tváře vojevůdců. Možná Vás také přinutí k zamyšlení nad utrpením vojáků obou bojujících stran i obyvatel obcí a měst, které nesly tíhu bojových operací. Jestli se splní alespoň část tohoto záměru, pak potvrdila naučná stezka svoje opodstatnění.
Přejeme Vám příjemné putování po této části moravské krajiny.

Mohyla míru-Austerlitz o. p. s.

Kliknutím na mapu otevřete větší obrázek do nového okna