Nejstarší dějiny obce

Nástroje kultury ze starší doby kamenné
Mladší a pozdní doba kamenná.
Kamenný sekeromlat
Starší doba bronzová.
Doba halštatská.
Doba římská.
Stříbrný denár
Bronzový sestertius
Obecní pečeť Tvarožné