Tvaroženská olympiáda

Jak to všechno začalo

Koncem školního roku 1997 se pro uspořádání prázdninové sportovní akce nadchlo při společném posezení několik zástupců různých organizací. Hlavní myšlenkou bylo dětem a mládeži rozšířit možnosti soutěžení v různých disciplínách a přitom být hodnocen v každé disciplíně samostatně, tedy ne formou víceboje. Jako ideální termín byl vybrán týden před tradiční poutí, kdy ve Tvarožné tráví prázdniny spousta dětí. U vzniku první Tvaroženské olympiády byli zástupci Tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná, základní školy a Osvětové besedy – jako kulturní složky obce. Finančně podpořil akci i Sbor dobrovolných hasičů a cukrářství Včelka Mája, diplomy vytiskla firma Skript.

Pokud by bylo předem jasné, že se akce udrží více jak 20 let, bylo by jistě s větší pečlivostí dbáno jejích přesných pravidel.  Ale i když se pravidla neustále upřesňují, základ zůstal stejný. Jedinou výjimkou byl rok 2002, kdy celá olympiáda proběhla v tělocvičně a halové disciplíny byly doplněny o další „netradiční“.  V průběhu let nebyl vždy dostatek organizátorů, ti stálí se snažili udržet motivaci, ale  i oni, pracovně vytížení, bojovali s nedostatkem času. V roce 2007 se zdálo řešením Tvaroženskou olympiádu rozdělit na letní a zimní část. Venkovní disciplíny ponechat v původním termínu, halové převést formou předvánočních či novoročních soutěží do zimních měsíců. Tato varianta se však neosvědčila. V roce 2010 se vrací původní rozdělení do dvou předpouťových dnů a celková organizační koncepce se stabilizuje. Do dalšího desetiletí vstoupila Tvaroženská olympiáda již jako tradiční sportovní akce, stojící na pevných základech. Vše, co je v procesu, je živoucí organizmus, který se vyvíjí a přizpůsobuje. Tvaroženská olympiáda není výjimkou.  Věřme, že její cesta bude směřovat vždy dopředu, ku prospěchu a radosti všech zúčastněných. Přejme jí, aby měla vždy dostatek organizátorů, sponzorů, diváků a hlavně soutěžících.

Kategorie, disciplíny, pravidla

Tvaroženskou olympiádu pořádá TJ SOKOL TVAROŽNÁ za podpory obce Tvarožná a sponzorů.

KATEGORIE A DISCIPLÍNY

I.  3-5 let    disciplíny: hod tenis. míčkem / skok daleký z místa – snožmo / běh 20 m / skok vysoký

II.  6-8 let   disciplíny: hod kriket. míčkem / skok daleký / běh 50 m / šplh 3 m / skok vysoký

III.  9-11 let     disciplíny: hod kriket. míčkem / skok daleký / běh 50 m / šplh 5 m / skok vysoký

IV. 12-14 let    disciplíny: hod kriket. míčkem / skok daleký / běh 60 m / šplh 5 m / skok vysoký

V.  15-18 let    disciplíny: hod granátem / skok daleký / běh 60 m / šplh 5 m / skok vysoký

Platí věk v den závodu. V I. kategorii mohou závodit i mladší děti, ale všechny výkony musí provést samy, bez dopomoci.

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

BĚH - běží se v libovolné dvojici – od III. kat. nízký start - měří se čas – vítězí závodník s nejlepším časem – pouze 1 pokus

HOD - hází se do výseče co nejdál, horním obloukem, měří se nejdelší pokus, přešlap se odečítá - 3 pokusy

SKOK DALEKÝ - započítá se nejdelší čistý skok od odrazového prkna po dopad, přešlap se odečítá, od IV. kategorie se odečítá dvojnásobek přešlapu - 3 pokusy

SKOK VYSOKÝ - začíná se na výšce dopadové matrace, dbá se na odraz z jedné nohy, laťka se zvyšuje po 5 cm, soutěžící může začít na libovolné výšce, při rovnosti výkonů rozhoduje počet pokusů - na každé výšce 3 pokusy

ŠPLH (po tyči) - I. kategorie nesoutěží (šikovní jedinci mohou zkusit štěstí v rámci II. kategorie), II. kategorie šplhá 3 m, platí dotek na značku, od III. kategorie (celá délka tyče 5m) platí dotek na horní trám v místě zavěšení tyče – 1 pokus, měří se čas

KAŽDÁ DISCIPLÍNA JE VYHODNOCENA SAMOSTATNĚ.

1. místo je vyhlášeno při účasti 1- 3 soutěžících v dané kategorii, 1. a 2. místo při účasti 4 - 5 soutěžících a 1. – 3. místo při účasti minimálně 6 soutěžících v kategorii. Je-li soutěžící v kategorii sám, je jeho výkon pro motivaci (ocenění) porovnáván s výkony soutěžících nižší kategorie.

 

Rekordy Tvaroženské olympiády