Myslivecké sdružení Tvarožná

Myslivecké sdružení Tvarožná bylo založeno v roce 1993. Toto sdružení navazuje na dlouholetou tradici myslivosti v naší obci již z období tzv. první republiky a myslivost provozovanou v období ČSSR.

V současné době MS Tvarožná hospodaří na 610 ha honitby, má 16 členů a předsedou sdružení je pan Václav Šemora z Tvarožné.

V průběhu roku členové MS

 • provádějí pravidelný úklid honitby
 • vysazují stromky a keře
 • provádějí chovatelská opatření ke zkvalitnění populace chované zvěře
 • vypouští mladé bažanty, kachny a koroptve do honitby
 • roznášejí léčiva proti chorobám, které se u zvěře vyskytují a současně chrání
 • v souladu s veterinárními zákony likvidují uhynulá zvířata, sražená auty, či jinak poraněnou zvěř
 • starají se o myslivecká políčka a pěstují krmiva na zimní období (řepa, seno, pšenice, oves)
 • v průběhu celého roku rozvážejí solné lizy po honitbě
 • opravují, čistí a desinfikují krmná zařízení
 • opravují myslivecká zařízení v honitbě
 • pravidelně pořádají schůze ke sladění všech činností a opatření v souladu se zákonem o myslivosti
 • v měsíci listopadu a prosinci pak pořádají pravidelné hony a sezóna bývá ukončena pravidelně tzv. "poslední lečí", kde jsou vyhodnoceny úspěchy a přestupky proti mysliveckým tradicím
 • zimní měsíce pak zaplňuje intenzivní krmení zvěře a ostatní péče o zvěř k zabezpečení jejího dobrého zdravotního a početního stavu
 • každoročně pořádají veTvarožné společenský ples "POSLEDNÍ LEČ"

Možná, že jsme nevyjmenovali veškerou činnost myslivců, ale jde především o práci k uchování volně žijících druhů zvěře v naší přírodě. Snažíme se proto co nejvíce zajistit optimální životní prostředí a zachovat tak pro další generace druhové složení fauny typické pro naši krajinu.