12. ročník 2008

VÍTĚZOVÉ TVAROŽENSKÉ OLYMPIÁDY
ROK 2008 – 12. ročník (letní + zimní část)

Tvaroženská olympiáda byla v letech 2007 - 2009 rozdělena na letní a zimní část.

Letní část - srpen na hřišti pod Kopečkem; disciplíny: běh, hod a skok daleký.

Zimní část - prosinec (či leden) v tělocvičně na Kosmáku; disciplíny: šplh a skok vysoký.