Pošta Tvarožná bude v úterý 30. dubna z technických důvodů otevřena od 12:30 - 15:00 hodin.

Více informací

Aktuality a informace

Vodárenská akciová společnost, a. s. oznamuje, že ve dnech 22.4.2024 - 26.4.2024 budou v naší obci…

Více informací

Upozorňujeme občany, že svozy všech druhů odpadů od domácností, tj. směsný odpad, plast i papír, mohou…

Více informací

Na dětském hřišti v ul. Hlinky byly nalezeny klíče s přívěskem. Jsou k dispozici na Obecním úřadě.

Více informací

Oznamujeme, že od pondělí 22. ledna budou odbornou firmou zahájeny práce na údržbě dřevin v obci. Prosíme…

Více informací

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj informuje o výskytu vysoce patogenní…

Více informací
Ptačí chřipka - doporučená opatření

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, z čehož vyplynula pro obce povinnost své…

Více informací

Oznamujeme, že v pondělí 15. ledna 2024 byla zahájena demolice objektu staré školky, č. p. 24. Z důvodu…

Více informací
Stará školka - demolice

Na návsi byl nalezen přívesek na klíče modré barvy. K vyzvednutí je k dispozici na Obecním úřadě.

Více informací

Po ukončení vzpomínkových akcí k výročí bitvy tří císařů v obci Tvarožná byly v okolí bojiště u kopce…

Více informací

Na webových stránkách obce byla zveřejněna nová studie úprav návsi ve Tvarožné. Plánované úpravy návsi budou…

Více informací

Oznamujeme občanům rozšíření provozní doby sběrného dvora: - v měsící říjnu - každou středu od 15 do 18…

Více informací

S platností od 16. října 2023 do odvolání platí pro Stavební úřad Pozořice úřední hodiny: Středa:  …

Více informací

V sobotu 14. 10. 2023 si připomínáme díky Mezinárodnímu dni elektroodpadu potřebnost odevzdávat vysloužilá…

Více informací
Mezinárodní den elektroodpadu

Obec Tvarožná opět zahajuje, již v neděli 1. října 2023 v 19:00 hod na Sokolovně TANEČNÍ KURZ PRO…

Více informací
Taneční kurz pro dospělé - zahájení

MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s obcí Tvarožná upozorňuje na nekalé praktiky některých prodejců…

Více informací

Upozorňujeme na aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se…

Více informací
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

  Provozní  řád cyklostezky V souvislosti s ukončením stavby a otevřením nové části cyklostezky na území…

Více informací
Cyklostezka Tvarožná - Velatice, Provozní řád cyklostezky

Informujeme občany o aktivitách v prostoru návsi a ul. Konec ("Brněnská"): - společnost VIVO CONNECTION spol.…

Více informací

Obce, občané, podnikatelé i firmy mohou využít BEZPLATNÉ poradenství v oblasti energetických úspor. Energetičtí…

Více informací

Informujeme občany, že na Obecním úřadě je možno získat nádoby na plast (žlutá) a papír (modrá). Na jedno…

Více informací
Třídění odpadů - nádoby

Informujeme občany, že byl ukončen smluvní vztah se společností Pohřební služba Cajzl s.r.o. Brno. Od 1. března…

Více informací

Vážení spoluobčané - není Vám lhostejné v jakém prostředí žijeme? Mobilní aplikace…

Více informací
SOiKA - efektivní mapování závad a nedostatků na území obce Tvarožná

    Program rozvoje obce Tvarozna 2022-2027

Více informací