Základní škola ve Tvarožné

Základní škola ve Tvarožné je v současné době málotřídní škola, ve které se učí přibližně 70 žáků                1. stupně, a to ve čtyřech třídách. Dva ročníky jsou tedy spojené do jedné třídy, ale tato zdánlivá nevýhoda se při bližším pohledu mění ve výhodu, která žákům naší školy nabízí nadstandardní počet    dětí ve třídě. Při nízkém počtu žáků se učitelka může individuálně věnovat každému z nich a ve většině tříd je navíc pro potřebné žáky k práci zapojena i asistentka pedagoga. Spojené třídy vedou děti k samostatnosti a  schopnosti spolupracovat, na což dbáme i v našem školním vzdělávacím programu.  Je zřejmé, že škola nemá kapacitu na to, aby se stala úplnou základní školou se všemi devíti ročníky, ale může výborně sloužit k nastartování dětí k celoživotnímu vzdělávání, které se v současné době jeví jako naprosto nezbytné. 

Odkaz na webové stránky školy…