Základní škola Tvarožná

Název:                       Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace
Sídlo:                         Tvarožná, Tvarožná 176, okres Brno-venkov, PSČ 66405
Identifikační číslo:   70875472
Právní forma:           Příspěvková organizace
 

Webové stránky:     http://www.skolatvarozna.cz/

 

 

Mateřská škola TVAROŽNÁ

Název:                      Mateřská škola TVAROŽNÁ, okres Brno - venkov,příspěvková organizace
Sídlo:                        Tvarožná, Tvarožná 344, okres Brno-venkov, PSČ 66405
Identifikační číslo:  70875502
Právní forma:          Příspěvková organizace
 

Webové stránky:    http://www.mstvarozna.cz/

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje dle § 29 odst. 1 písm. a)

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která ve svém územním obvodu provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tvarožná má 13 členů a je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO V (provádí zásahy převážně v katastru obce Tvarožná).