Zkouška sirén

Zkouška sirén je prováděna vždy první středu v měsíci ve 12 hodin po dobu 140 sekund.
Centrální ovládání je z Hasičského záchraného sboru Jihomoravského kraje.

Povodňový plán

Pro povodí Tvaroženského potoka v úseku mezi sběrnou nádrží B 2
po fotbalové hřiště pod Santonem

Důležitá telefonní čísla

Organizace   Adresa  Telefon
Městský úřad Šlapanice Masarykovo náměstí 664 51, Šlapanice  533 304 315
  pracoviště Brno, Opuštěná 2,
656 70 Brno
533 304 111
Policie ČR, obvodní odd. Šlapanice Masarykovo náměstí 13,
664 51 Šlapanice
544 228 002
Pohotovostní služby    
Hasiči Lidická 61,602 00 Brno  112 nebo 150 
Plynárna JMP Plynárenská 1, 602 00 Brno  545 211 809 
Elektrárna EON  Cejl 42/44, 602 00 Brno 545 141 111 
Vodovody a kanalizace VAS Sivice  Pozořice u Vlečky 695, 664 07 Pozořice  544 226 084
544 250 023
602 586 483 –
– pohotovostní služba 
Regionální instituce    
Česká inspekce životního prostředí  Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  545 545 111 
Česká správa sociálníh zabezpečení  Kounicova 14, 602 00 Brno  541 584 111 
Českomoravská myslivecká jednota  Okresní myslivecký spolek Brno-venkov, Běhounská 15, 602 00 Brno  542 216 486 
Český Červený Kříž  Štefánikova 1, 602 00 Brno  541 211 569 – fax
549 241 992
541 212 318
Finanční úřad Brno-venkov  Příkop 8, 604 24 Brno 545 125 111 
Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov  Úzká 6/471, 656 77 Brno  542 532 211 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  Jeřábkova 4, 602 00 Brno  545 211 221 
Okresní soud Brno-venkov  Příkop 11, 602 00 Brno  542 101 111 
Okresní státní zastupitelství  Rašínova 2, 602 00 Brno  542 215 205 
Státní rostlinolékářská správa  Trnkova 103, 602 Brno  543 211 324 
Státní veterinární ústav  Palackého tř. 174, 602 00 Brno  541 594 411 
Krajská veterinární správa – inspektorát Brno-venkov  Palackého tř. 194, 602 00 Brno  541 594 461 
Úřad práce Brno-venkov  Šujanovo nám., 602 00 Brno  543 160 332 
Ohlašovna požárů ve Tvarožné    
Obecní úřad Tvarožná   544 226 101
Severa Miroslav Tvarožná č. 335   544 250 503 

Vážení spoluobčané

Během svého života můžete být přímými účastníky nebo svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně. Vaše zdraví i život může být těmito událostmi ohrožen.

Pro zdolávání těchto mimořádných událostí je vytvořen integrovaný záchranný systém (IZS).

Telefonní číslo 112  - při volání na to číslo vám operační důstojník zajistí spojení s jednotlivými složkami systému IZS, případně zajistí předání informace na patřičnou složku .

Volání na tato telefonní čísla (112, 150, 155, 156, 158) jsou bezplatná, lze na ně volat i z mobilního telefonu, který nemá kredit.

Základními složkami jsou:                                                                                                                                 tel.
 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)         150

 Policie České republiky (PČR)

 Městská policie

 158

 156

 Zdravotnická záchranná služba (ZZS)

 Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (JSDH), které jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje

 155

 

Rady, jak se máte zachovat, naleznete v následujících odkazech.
http://www.firebrno.cz/hasici-radi-2 (Jak zní siréna, Co dělat při mimořádné události, atd.)
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=17734&TypeID=2 (Základní informace občanům z oblasti krizového řízení a obrany)

http://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx (Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele, základní informace občanům z oblasti krizového řízení a obrany)

Praktická poznámka, která se vztahuje pro naši obec:
Při volání na telefonní číslo 150 se dovoláte na Krajské operační středisko HZS (KOPIS). Operační důstojníci tohoto střediska mají na starosti celý Jihomoravský kraj. Proto je nutné přesně určit, kde se událost stala (tzn. obec a okres).
Pro naši obec je nejbližší jednotka HZS v Pozořicích (tel.: 950 629 111). Na tomto telefonu můžete získat v případě potřeby další důležité informace.

Členové zásahové jednotky SDH Tvarožná
Příjmení Jméno Zařazení telefon
Šmerda Jiří velitel jednotky 724 078 629
Severa Pavel velitel družstva  
Jahoda Roman velitel družstva  
Doležal Vlastimil strojník 607 583 252
Machanec Zbyněk strojník  
Pejřil Petr strojník  
Daněk Jan hasič  
Kadlec Zbyněk hasič  
Kousal Michal hasič  
Ondráček  Petr hasič  
Malý Václav hasič  
Krček Jan hasič  
Ryšavý Antonín hasič  
       
       

 
Požární poplach v obci se všeobecně vyhlašuje sirénou - dálkově z krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru (KOPIS HZS)

Každou první středu v měsíci ve 12 hodin se provádí celostátní zkouška sirén nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin. Siréna je ovládána dálkově z KOPIS HZS.

Voda použitelná v případě požáru:

  • podzemní nádrž o obsahu 30 m³ (v parku na návsi, vedle hospody U Šírů)
  • podzemní hydrant u čp. 99 (vozovka - odbočka z Brněnské, cesta ke škole) 
  • podzemní hydrant u čp. 364 (dlážděná plocha - u fotbalového hřiště)
  • podzemní hydrant u čp. 326 (chodník - Gastl/Velatická)
  • podzemní hydrant u čp. 163 (travnatá plocha - Hlinky)
  • podzemní hydrant u čp. 1 (vozovka - Gastl)
  • podzemní hydrant u čp. 223 (travnatá plocha u potoka, u KD Kosmák)
  • podzemní hydrant u čp. 332 (travnatá plocha - Sivická)
  • nadzemní hydrant u čp. 82 (travnatá plocha - náves, křižovatka u obchodu)

Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj

http://krizport.firebrno.cz/