Zkouška sirén

Zkouška sirén je prováděna vždy první středu v měsíci ve 12 hodin po dobu 140 sekund.
Centrální ovládání je z Hasičského záchraného sboru Jihomoravského kraje.

Povodňový plán

https://www.tvarozna.cz/obec/povodnovy-plan-obce

Důležitá telefonní čísla

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ Hasičský záchranný sbor ČR 150
  Zdravotnická záchranná služba 155
  Policie ČR 158
  Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
     
Organizace   Adresa  Telefon
Městský úřad Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  533 304 315
Městský úřad Šlapance, pracoviště Brno Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 533 304 111
Policie České republiky, obvodní oddělení Šlapanice Masarykovo náměstí 13, 664 51 Šlapanice 974 626 740
Pohotovostní služby    
Hasičský záchranný sbor ÚO Brno-město Lidická 61, 602 00 Brno  950 631 111
Hasičský záchranný sbor ÚO Brno-venkov, has. stanice Pozořice Velké Lipky 252, 664 07 Pozořice 950 629 122
Plyn - hlášení poruch   1239
RWE Jihomoravská plynárenská a.s. Plynárenská 1, 602 00 Brno  545 5481 111
Elektřina - hlášení poruch   800 22 55 77  
E.ON Česká republika, s.r.o. Lidická 36, 659 44 Brno 800 77 33 22
Vodovody a kanalizace VAS Sivice  Pozořice u Vlečky 695, 664 07 Pozořice  544 226 084
544 250 023
602 586 483 –
– pohotovostní služba 
Regionální instituce    
Česká inspekce životního prostředí  Lieberzeitova 14, 614 00 Brno  545 545 111 
Česká správa sociálního zabezpečení  Kounicova 14, 602 00 Brno  541 584 111 
Českomoravská myslivecká jednota  Okresní myslivecký spolek Brno-venkov, Běhounská 15, 602 00 Brno  542 216 486 
Český Červený Kříž  Štefánikova 1, 602 00 Brno  541 211 569 – fax
549 241 992
541 212 318
Finanční úřad Brno-venkov  Příkop 8, 604 24 Brno 545 125 111 
Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov  Úzká 6/471, 656 77 Brno  542 532 211 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje  Jeřábkova 4, 602 00 Brno  545 211 221 
Okresní soud Brno-venkov  Příkop 11, 602 00 Brno  542 101 111 
Okresní státní zastupitelství  Rašínova 2, 602 00 Brno  542 215 205 
Státní rostlinolékářská správa  Trnkova 103, 602 Brno  543 211 324 
Státní veterinární ústav  Palackého tř. 174, 602 00 Brno  541 594 411 
Krajská veterinární správa – inspektorát Brno-venkov  Palackého tř. 194, 602 00 Brno  541 594 461 
Úřad práce Brno-venkov  Šujanovo nám., 602 00 Brno  543 160 332 
Ohlašovna požárů ve Tvarožné    
Obecní úřad Tvarožná Tvarožná 40 (v pracovní době) 544 226 101, 544 250 829
     

Vážení spoluobčané

Během svého života můžete být přímými účastníky nebo svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně. Vaše zdraví i život může být těmito událostmi ohrožen.

Pro zdolávání těchto mimořádných událostí je vytvořen integrovaný záchranný systém (IZS).

Telefonní číslo 112  - při volání na to číslo vám operační důstojník zajistí spojení s jednotlivými složkami systému IZS, případně zajistí předání informace na patřičnou složku .

Volání na tato telefonní čísla (112, 150, 155, 156, 158) jsou bezplatná, lze na ně volat i z mobilního telefonu, který nemá kredit.

Základními složkami jsou:                                                                                                                                 tel.
 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)         150

 Policie České republiky (PČR)

 Městská policie

 158

 156

 Zdravotnická záchranná služba (ZZS)

 Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (JSDH), které jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje

 155

 

Rady, jak se máte zachovat, naleznete v následujících odkazech.
http://www.firebrno.cz/hasici-radi-2 (Jak zní siréna, Co dělat při mimořádné události, atd.)
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=17734&TypeID=2 (Základní informace občanům z oblasti krizového řízení a obrany)

http://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx (Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele, základní informace občanům z oblasti krizového řízení a obrany)

Praktická poznámka, která se vztahuje pro naši obec:
Při volání na telefonní číslo 150 se dovoláte na Krajské operační středisko HZS (KOPIS). Operační důstojníci tohoto střediska mají na starosti celý Jihomoravský kraj. Proto je nutné přesně určit, kde se událost stala (tzn. obec a okres).
Pro naši obec je nejbližší jednotka HZS v Pozořicích (tel.: 950 629 111). Na tomto telefonu můžete získat v případě potřeby další důležité informace.

Členové zásahové jednotky SDH (JSDH) obceTvarožná
Příjmení Jméno Zařazení telefon
Severa Pavel velitel jednotky 737 767 623
Jahoda Roman velitel družstva  
Kadlec Zbyněk velitel družstva  
Kousal Michal technik  
Doležal Vlastimil strojník  
Pejřil Petr strojník  
Doležal Jan strojník  
Pejřil Michal strojník  
Krček Jan strojník  
Machanec Zbyněk hasič  
Daněk Jan hasič  
Ondráček  Petr hasič  
Ryšavý Antonín hasič  
Andrysík Marek hasič  
       

 
Požární poplach v obci se všeobecně vyhlašuje sirénou - dálkově z krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru (KOPIS HZS)

Každou první středu v měsíci ve 12 hodin se provádí celostátní zkouška sirén nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin. Siréna je ovládána dálkově z KOPIS HZS.

Voda použitelná v případě požáru:

  • podzemní nádrž o obsahu 30 m³ (v parku na návsi, vedle hospody U Šírů)
  • podzemní hydrant u čp. 99 (vozovka - odbočka z Brněnské, cesta ke škole) 
  • podzemní hydrant u čp. 364 (dlážděná plocha - u fotbalového hřiště)
  • podzemní hydrant u čp. 326 (chodník - Gastl/Velatická)
  • podzemní hydrant u čp. 163 (travnatá plocha - Hlinky)
  • podzemní hydrant u čp. 1 (vozovka - Gastl)
  • podzemní hydrant u čp. 223 (travnatá plocha u potoka, u KD Kosmák)
  • podzemní hydrant u čp. 332 (travnatá plocha - Sivická)
  • nadzemní hydrant u čp. 82 (travnatá plocha - náves, křižovatka u obchodu)

Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj

http://krizport.firebrno.cz/