Chrámový sbor

Ke každému farnímu kostelu má patřit i chrámový sbor. V naší farnosti máme pěveckých sdružení více. Existuje dětská schola, sbor mládeže a chrámový sbor dospělých.

Od roku 1947 až do roku 1990 sbor vedl Václav Pejřil z Mokré. Po něm převzal dirigentskou úlohu Jan Matula z Velatic a od roku 2000 do roku 2016 stál u dirigentského pultu ing. Jan Sáraz z Brankovic. V současnosti vede sbor Mgr. Silvestra Novotná z Tvarožné, varhaníkem je Jiří Šumbera z Horákova.

Náš sbor má asi 20 členů ve věkovém složení od 30 do 70 let. Scházíme se jedenkrát týdně v kostele na kůru a zpíváme a zpíváme. Zaměřujeme se především na Vánoce a Velikonoce, ale můžete nás slyšet i při jiných příležitostech.

Náš repertoár je tvořen klasickou hudbou s doprovodem varhan, zpíváme česky i latinsky.
Několikrát jsme vyjeli za hranice naší farnosti např. do Holubic, Otnic, Letovic. A na oplátku k nám přijeli zpěváci z Otnic a Letovic a tak mají farníci možnost poslechnout si, jak se zpívá jinde.
 

Zde vám pro zajímavost předkládám neúplný výčet tvaroženských varhaníků:

 

Krček Jan *17. 7.1881
1919-1921 1927 – ? ukončeno 31.3.1942
Hruda Alois *16. 7. 1898 +18.8.1973
19.11.1942 – 31.8.1945
Pejřil Václav *16.19.1926 + 9.11.1991
19. 1. 1946 - 9.10.1952 byl uvězněn do 30.7.1956
Komárek Václav  
Král Jan  
Müller František  
Pejřil Václav 1967 – 1991
 
Černý Česlav z Blažovic    
 
hraje příležitostně
Šumbera Jiří  
Ondráčková Silvestra  

Rok 2007

V tomto roce jsme 21. 1. zazpívali v Otnicích při mši sv.
Na Květnou neděli 1. 4. jsme zpívali Pašije podle sv. Lukáše.
Na Hod Boží velikonoční jsme zpívali mši P. Josefa Martínka. Tu jsme zazpívali ještě v Otnicích 13. 5.
V neděli 16. 9. jsme měli v Louckém kostele sv. Václava a Nanebevzetí P. Marie ve Znojmě koncert duchovní hudby. Zazpívali jsme tyto skladby:

 • W. A. Mozart Ave verum corpus
 • Anonym Madona
 • G. F. Haendel Buď Tobě sláva
 • G. Verdi Nabucco – Sbor Židů
 • A. Říhovský D. N. Jesu Christi Regis
  • Introitus
  • Graduale
  • Offertorium
  • Communio
 • J. Sáraz Velikonoční mše
  • Kyrie
  • Offertorium
  • Benedictus
  • Agnus
 • J. Sáraz Ave Maria
  Tento koncert doprovázela čteným slovem paní Hana Nečasová.

Na Vánoce jsme nacvičili spolu s Kyjovským komorním orchestrem Vánoční mši od našeho sbormistra Jana Sáraze.

Rok 2008

O prázdninách dochází v některých farnostech k výměnám kněží. V letošním roce se změna dotkla i naší farnosti. Otec Jan Nekuda nyní slouží v Náměšti nad Oslavou a k nám přišel z Telče otec Josef Rybecký. I náš sbor se chtěl rozloučit a jak jinak, než zpěvem při mši sv. Situaci zkomplikoval odjezd našeho varhaníka do lázní. Proto jsme zazpívali již v neděli 20. července. Zazněla mše D. N. Jesu Christi Regis Dominica ultima octobris od Vojtěcha Říhovského a dále skladba od J. Kani Knězi k jubileu.
Ke slavnosti sv. Václava jsme vybrali a zazpívali části Kyrie a Agnus z Velikonoční mše našeho sbormistra Jana Sáraze a skladbu Svatý Václave.


Od ledna nacvičujeme na Velikonoce. Jsou letos velmi brzy, proto i příprava musela začít včas. Na přání pana faráře se učíme Velikonoční proprium, které složil Karel Bříza.
Přestože se od ledna věnujeme Velikonocím, připomněli jsme si i Vánoce: 13. 1. k nám zavítal sbor z Otnic a 20. 1. jsme my zpívali v Otnicích.
V únoru jsme se bohužel rozloučili s naší dlouholetou zpěvačkou paní Marií Šírovou. Ve čtvrtek 21. 2. jsme jí zazpívali na pohřbu tyto skladby:

 • G. Verdi Sbor židovských zajatců (Nabucco)
 • W. A. Mozart Ave verum corpus
 • J. Sáraz Offertorium (Velikonoční mše)