Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o regulaci provozování hazardních her

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních…

Více informací

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více informací

Obecně závazná vyhláška 1/2009

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Tvarožná č. 2 / 1992 a stanovují se koeficienty pro výpočet daně z…

Více informací