Kvačany

Kostol – Dlhá Lúka
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Kvačany – letecký záber
OBLAZY – mlyn
Pôvodná podoba kostola sv. Kataríny Alexandrijskej
Interiér kostola sv. Kataríny Alexandrijskej č. 10