Austerlitz 2021

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE VZPOMÍNKOVÉ AKCE K 216. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA PLÁNOVANÉ NA KATASTRU OBCE TVAROŽNÁ DNE 4. 12. 2021, JSOU PO DOHODĚ SE SPOLUPOŘADATELEM (AusterlitzPro s.r.o.), VZHLEDEM K SOUČASNÉ PANDEMICKÉ SITUACI A S PŘIHLÉDNUTÍM K POSLEDNÍM VLÁDNÍM OPATŘENÍM, V CELÉM ROZSAHU ZRUŠENY.
 

216. výročí bitvy tří císařů

Připravujeme 216. výročí bitvy u Slavkova (2. prosince 1805), bitvy tří císařů, které proběhne na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Akci finančně dlouhodobě podporuje Jihomoravský kraj.

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu. Válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo. Každoročně se na přelomu listopadu a prosince u příležitosti výročí bitvy u Slavkova sjíždí na jižní Moravu tisícovka „napoleonských vojáků“ z celé Evropy, aby během zimního víkendu připomněli střetnutí ve světě proslulé pod německým názvem města – Austerlitz – a také jako bitva tří císařů, francouzského císaře Napoleona, rakouského císaře Františka a ruského císaře Alexandra. Bitva, jejíž průběh přirovnává z francouzské strany profesor Tulard spíše než k partii šachu k partii pokeru, fascinuje i po dvou staletích nejen vojenské historiky, a je právem považována za Napoleonovo největší vítězství, protipól Waterloo. Jde o největší pravidelně pořádanou napoleonskou vzpomínkovou akci na světě.

Hlavními body programu vzpomínkových akcí jsou sobotní rekonstrukce bitvy (4. prosince 2021), která probíhá u obce Tvarožná, pod kopcem Santon, na severním okraji historického bojiště, které je mimořádné již svou rozlohou přibližně 10 x 12 km. V neděli v poledne pak na Prateckém kopci, místě nejtvrdších bojů bitvy, před památníkem Mohyla míru věnovaném obětem válek, probíhá pietní akt, při němž jsou vzpomenuty nejen vojenské, ale i civilní oběti bitvy. Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie. Tématem letošní rekonstrukce bitvy tří císařů bude Napoleonův „Lví skok“ a rozhodující boj na Prateckých výšinách s důrazem na okamžiky, které barvitě ve svých pamětech popsal francouzský brigádní generál Thiébault, a následný ústup rusko-rakouských sil. Uvidíte dle dobových zásad manévrující a bojující pěchotu, jezdectvo i dělostřelectvo. Jednotky Napoleonovy „Grande Armée“ se utkají o „Pratecké výšiny“ se středem koaliční armády. Císaře Napoleona ztvární Mark Schneider z Viginie, který v této roli vystupuje pravidelně od roku 2005.

Program vzpomínkových akcí ve Tvarožné

Sobota, 4. prosince 2021

9:00 - Nástup koaliční armády

09:00 – 13:00 - Historický jarmark, vojenské ležení, diorama bitvy v budově Obecního úřadu

10:30 – 12:00 - Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva

12:00 - Pietní akt u pomníku obětem bitvy - před budovou Obecního úřadu

14:00 – 15:30 - Rekonstrukce bitvy tří císařů – pod kopcem Santon

Vstupné na akci je zdarma, s výjimkou míst na tribuně.

Program vzpomínkových akcí v okolí

Úterý, 30. listopadu 2021

15:30 - Vyškov – francouzské polní obvaziště na náměstí

17:00 - Mše svatá za padlé vojáky a civilisty v bitvě u Slavkova, kaple sv. Antonína Paduánského, Újezd u Brna

17:30 - Vyškov – komponovaná dobová ukázka Vyškov v roce 1805

Středa, 1. prosince 2021

15:00 - Kučerov – otevření malé výstavy na téma vzpomínkových akcí Austerlitz a 200. výročí Napoleonova úmrtí

16:00  – 18:00 Kučerov - setkání s napoleonskými vojáky, bitva na návsi a přehlídka

Pátek, 3. prosince 2021

16:00 - Ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody v Křenovicích

17:30 - Ohně na Žuráni (Podolí)

17:40 - Šarvátka v Křenovicích

18:00 - Jiříkovické ohně (Jiříkovice)

19:00 - Průvod ke Zlaté hoře nad Křenovicemi

19:00 - Příjezd císařů Alexandra a Františka na zámek ve Slavkově

Sobota, 4. prosince 2021

07:30 - Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek

10:00 - Pietní akt v Jiříkovicích na vstupu do obce od Šlapanic

10:30 - Pietní akt v Jiříkovicích u pomníku Norberta Brassina

11:00 - Pietní akt v Křenovicích

17:00 - Pietní akt u pomníku Kopjafa v Telnici

Celodenní program a řemeslný jarmark na náměstí ve Slavkově

Neděle, 5. prosince 2021

09:00 Slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v Křenovicích

12:00 Pietní akt na Mohyle míru (Prace)

Zdroj: www.austerlitz.org (upraveno)

Více informací k události lze najít na webových stránkách pořadatelů:

http://www.tvarozna.cz

http://www.austerlitz.org

http://www.1805.cz

Upozornění

Upozorňujeme občany na omezení dopravy a pohybu osob v sobotu 4. prosince, z důvodu organizace vzpomínkových akcí ve Tvarožné. Pro veškerou dopravu bude obec Tvarožná uzavřena od 10 do 17 hodin, ve stejném čase bude také omezen provoz autobusové linky 702. Věnujte prosím pozornost pokynům pořadatelů a Policie ČR. Děkujeme za pochopení.

Tvarožná - rekonstrukce bitvy - posílení dopravy pro návštěvníky

Společnost KORDIS JMK ve spolupráci s dopravci zajišťuje posílení spojení v rámci IDS JMK na akci Austerlitz 2021 konanou dne 4.12.2021.

https://www.austerlitz.org/cz/spolecnost-kordis-jmk-ve-spolupraci-s-dopravci-zajistuje-posileni-spojeni-v-ramci-ids-jmk-na-akci-austerlitz-2021/