Odpadové hospodářství

V roce 2021 budou svozy odpadu v obci probíhat následovně:

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ  (popelnice) - sudé pondělí

KONTEJNERY PLAST (sběrná místa) – sudé pondělí, liché úterý

KONTEJNERY SKLO (sběrná místa) – sudý pátek

Obec Tvarožná poskytuje občanům následující možnosti ukládání odpadu.

Pět stanovišť rozmístěných v obci na sběr využitelných složek odpadu – skla a plastů. Do kontejnerů na plasty se ukládá rovněž nápojový karton. Na každém stanovišti se nacházejí 4 kontejnery o objemu 1100 litrů, z toho 3 na plasty a 1 na sklo. Další dva kontejnery na plasty se nacházejí v lokalitě Cihelna. Celkem je tedy k dispozici 17 kontejnerů na plasty a 5 kontejnerů na sklo. Kontejnery jsou vyváženy pravidelně 1x za 14 dnů, v období 1.6. - 30.9. se plasty vyvážejí 1x týdně.

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Sběrný dvůr umístěný za budovou Obecního úřadu - slouží výhradně občanům obce Tvarožná.

Sběrný dvůr je vybaven:

- 3 kontejnery o objemu 5 m3 na směsný komunální odpad
- 1 kontejnerem o objemu 5 m3 na stavební suť
- 1 kontejnerem o objemu 7 m3 na kovový odpad
- 1 kontejnerem o objemu 10 m3 na bioodpad
- 3 kontejnery o objemu 0,6 m3 na nebezpečný odpad

Ve sběrném dvoře je dále možné ukládat:

- pneumatiky
- televizory, výpočetní techniku a elektroniku
- elektrozařízení a elektrospotřebiče 
- zářivky

Je možno zde odevzdat pouze kompletní elektrospotřebiče!

Pokud občané ukládají ve sběrném dvoře starý nábytek,  je nutno jej rozmontovat (jedná se především o skříně, postele a sedačky).

Otevírací doba sběrného dvora: středa 15 -17 hod a sobota 9 -11 hod; konkrétní termíny jsou uvedeny na internetových stránkác obce, ve Tvaroženském zpravodaji a na vývěsce sběrného dvora; jiný termín lze dohodnout s obsluhou sběrného dvora - tel. 724 382 973.