Pravidla ukládání odpadu, ceník

Pravidla ukládání odpadu ve Sběrném středisku komunálního odpadu ve Tvarožné

I. Základní ustanovení

1. Sběrné středisko slouží pouze pro potřeby občanů obce Tvarožná.                                                                                                                                                                            2. Ve Sběrném středisku je možno ukládat pouze odpad pocházející z domácností a zahrad, z běžné činnosti občanů (úklid, drobné opravy a údržba).
3. Komunální odpad z domácností, plasty a papír je možno ukládat do vlastních nádob (popelnic) určených k pravidelnému odvozu od jednotlivých domů. Nádoby na plasty a papír je možno získat za stanovených podmínek na Obecním úřadě.                                                                                                                                                                            4. Při stavební a jiné činnosti většího rozsahu jsou občané povinni využít odborných firem pověřených odvozem nebo likvidací odpadů.                                                                                                          

II. Provozní doba, zpoplatnění

1. Provoz sběrného střediska se stanovuje zpravidla na dny:
     - liché týdny: středa 15:00 – 18:00 hod (v zimním obdobní 15.00 – 17.00 hod)
     - sudé týdny: sobota 09:00 – 11:00 hod
2. Obec Tvarožná vždy předem zveřejní konkrétní datum provozu.
3. Za uložení odpadu uhradí občané obsluze sběrného střediska následující poplatky:
     - stavební suť – „kolečka“ - 40 Kč
     - stavební suť – vozík za osobní automobil - 350 Kč
     - pneu osobní - 40 Kč/ks
     - elektrospotřebiče velké (ledničky, pračky) - pouze kompletní - zdarma
     - elektrospotřebiče malé (domácí spotřebiče, nářadí) - pouze kompletní - zdarma
     - počítačová technika, monitory, televizory - pouze kompletní - zdarma
     - bioodpad, spalitelný odpad, papír, kartony, polystyren, sklo, kovový odpad - zdarma
     - nebezpečný odpad (barvy, oleje, baterie) - zdarma
     - nábytek malý – demontovaný - zdarma
     - velkoobjemový odpad (skříně, postele, křesla, sedačky) - demontovaný - 200 Kč/ks

III. Závěrečná ustanovení

1. Obsluha sběrného střediska má právo odmítnout uložení odpadu, pokud to uzná za vhodné.
2. Po dohodě s obsluhou je možno uložit odpad do sběrného střediska mimo stanovené termíny.
3. Je zakázáno ukládat jakýkoliv odpad před sběrným střediskem mimo stanovenou provozní dobu bez dohody s obsluhou.

Schváleno radou obce dne 4. 4. 2023.