>Pravidla ukládání odpadu, ceník>

Pravidla ukládání odpadu ve Sběrném středisku komunálního odpadu ve Tvarožné

I. Základní ustanovení

1. Sběrné středisko slouží pouze pro potřeby občanů Tvarožné. Je zde možno ukládat odpad pocházející z domácností a zahrad, z běžné činnosti občanů (úklid, drobné      opravy a údržba).
2. Při stavební a jiné činnosti většího rozsahu jsou občané povinni využít odborných firem pověřených odvozem nebo likvidací odpadů.
3. Komunální odpad z domácností je možno ukládat do vlastních nádob (popelnic) určených k pravidelnému odvozu od jednotlivých domů.

II. Provozní doba, zpoplatnění

1. Provoz sběrného střediska se stanovuje obecně na dny:
     - středa (15:00 – 17:00 hod)
     - sobota (09:00 – 11:00 hod)
2. Obec Tvarožná vždy předem zveřejní konkrétní datum provozu.
3. Za uložení odpadu uhradí občané obsluze sběrného střediska následující poplatky:
     - stavební suť – „kolečka“ - 20,- Kč
     - stavební suť – vozík za osobní automobil - 250,- Kč
     - pneu osobní - 20,- Kč/ks
     - elektrospotřebiče velké (ledničky, pračky) - pouze kompletní - zdarma
     - elektrospotřebiče malé (domácí spotřebiče, nářadí) - pouze kompletní - zdarma
     - počítačová technika, monitory, televizory - pouze kompletní - zdarma
     - bioodpad, spalitelný odpad, papír, kovový odpad - zdarma
     - nebezpečný odpad (barvy, oleje, baterie) - zdarma
     - nábytek malý – demontovaný - zdarma
     - velkoobjemový odpad (skříně, postele, křesla, sedačky) - demontovaný - 200,- Kč/m3

III. Závěrečná ustanovení

1. Obsluha sběrného střediska má právo odmítnout uložení odpadu, pokud to uzná za vhodné.
2. Po dohodě s obsluhou je možno uložit odpad do sběrného střediska mimo stanovené termíny.
3. Je zakázáno ukládat jakýkoliv odpad před sběrným střediskem mimo stanovenou provozní dobu bez dohody s obsluhou.

Schváleno radou obce dne 12.3.2012