P. Martin Alexius Vigsius

farář, působil ve Tvarožné v letech 1665–1668, tedy v období pobělohorském. Zajímal se o přírodu a jako snad první popsal unikátní přírodní útvary Moravského krasu. Ve svém latinsky psaném spise Údolí křtinské, jinak kiriteinské popisuje přírodní zajímavosti v okolí obce Křtiny, včetně krasových jeskyní a propasti Macocha.