P. František Schuppler

druhý významný farář, který působil ve Tvarožné v letech 1738–1750. Do historie vstoupil jako literát a vynikající kazatel. Proslavilo jej dvouhodinové kázání při stoletém výročí osvobození města Brna od švédského obléhání. Je autorem Památky stoleté – Recessus maris suevici – Co Švejda roku 1645 odstoupiti přinucen byl vydané v roku 1754. Inicioval postavení budovy fary pod kostelem.