P. Václav Kosmák

*5. 9. 1843 +15. 3. 1898

Snad nejznámějším knězem v XIX. století ve Tvarožné byl P. Václav Kosmák – "kukátkář" a spisovatel moravského venkova. Vepsal se nejenom do literatury, ale jeho působení ve Tvarožné v letech 1877–1893 znamenalo rozkvět celé farnosti. Byl iniciátorem významných aktivit v obci, z nichž bezesporu v popředí stojí vybudování nového kostela sv. Mikuláše. Připomíná nám ho pomník pod kostelem a tzv. Kosmákův kříž na místě, kde se při odchodu na nové působiště rozloučil se svými farníky.