Jiřík Galle

Osobnosti, které se významnou měrou podílely na zvelebení obce byli i purkmistři, rychtáři, radní a starostové. První zmínku si bezesporu zaslouží rychtář Jiřík Galle, který již v roce 1627 věnoval kostelu sv. Mikuláše 10 zlatých. Význam takového daru svědčí o velkorysosti – 10 zlatých v té době byly velké peníze. (Pro srovnání uvádíme příklad: Ještě v polovině 19. století věnoval císařský dvůr ve Vídni na kulturní akce na Moravě 50 zlatých.)