Stanislav Veselý

*17. 11. 1900 +13. 4. 1945

Po něm, v předválečných volbách byl zvolen starostou Stanislav Veselý. Jako mladík vstoupil do sociálně demokratické strany, v níž působil nejenom v obci, ale i ve svém zaměstnání. Za tuto stranu byl zvolen do funkce starosty ve Tvarožné. Po celou dobu okupace se obětavě staral o to, aby represe gestapa a německých úřadů dopadaly na tvaroženské občany co nejméně. Svému osudu však neunikl. Dne 24. listopadu 1944 je zatčen gestapem a do 17. ledna 1945 vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Pouhé tři měsíce před osvobozením podstupuje svoji poslední cestu přes věznici Flosenburk do tábora Platting. Zde nachází mučednickou smrt v předjaří roku 1945.